Bel ons op +31 571 275697
  • Boerderijwoningen Schalkhaar
  • Boerderijwoningen Schalkhaar
  • Boerderijwoningen Schalkhaar
  • Boerderijwoningen Schalkhaar
  • Buiten wonen in Schalkhaar
  • Buiten wonen in Schalkhaar
  • Buiten wonen in Schalkhaar
  • Buiten wonen in Schalkhaar
  • Buiten wonen in Schalkhaar
  • schuurwoning Schalkhaar

In het kader van de rood-voor-rood regeling is Bessels architekten & ingenieurs gevraagd een ontwerp te vervaardigen voor de erfinrichting en voor de te realiseren woningen en bijgebouwen op de locatie Spanjaardsdijk 52 in Schalkhaar.

Dit erfinrichtingsplan geeft inzicht in welke gebouwen worden gesloopt, welke gebouwen behouden blijven en wat de toekomstige functie daarvan wordt. Tevens wordt aangegeven op welke locaties de nieuwe bouwblokken voor de woningen en bijgebouwen geprojecteerd worden. Een deel van de agrarische bebouwing achter de T-boerderij wordt gesloopt. Door de opstallen naast de boerderij te slopen ontstaat er ruimte voor de inrichting van het boerenerf. De bestaande T-boerderij behoudt de woonfunctie. Het volume is zodanig groot dat ervoor is gekozen de boerderij te splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden. Voor wat betreft het aangezicht van de boerderij blijven karakteristieke elementen zoveel mogelijk behouden en worden deze waar nodig hersteld. Het kookhuis is van cultuurhistorische waarde en blijft behouden en wordt gebruikt als bergruimte.

Op de plek van de achterste veestal worden twee schuurwoningen gerealiseerd. De bestaande stalen spanten worden hergebruikt waardoor de karakteristiek kapvorm behouden blijft. Onder deze kapvorm worden 2 nieuwe wooneenheden gerealiseerd. De wooneenheden vormen een eenheid en worden in eenzelfde materialisering en kleur uitgevoerd. De bestaande bungalow blijft behouden en wordt aangesloten op het nieuwe erf.

0

We love to hear from our customers on how we’re doing.